Reakce na “faktické” poznámky starosty města na kritiku ohledně navýšení nájmů v městských bytech

Musím reagovat na několik faktických poznámek pana starosty, které byly otištěny v minulém vydání Českokamenických novin:
1)Skutečnost, že bylo otištěno “několik faktických poznámek” pana starosty, není v souladu s tiskovým zákonem ani s Kodexem dobrého radničního periodika (zejména pak nezneužití možnosti vyjádřit se jako poslední). Samozřejmě má pan starosta na reakci právo, ale měla být otištěna až v následujícím vydání Českokamenických novin, nikoliv přímo pod mým příspěvkem.
2)Tvrzení starosty Papajanovského, že nebyl nikdy žádný jiný návrh na výši nájemného v městských bytech od opozice a tím pádem nebylo o čem jednat, není pravdivé. Já osobně jsem minimálně 2x na seminářích zastupitelstva navrhoval částku 50 Kč/m², ale vždy mi bylo panem starostou odpovězeno v tom smyslu, že šokové navýšení (tehdy vedení města navrhovalo ještě vyšší částku – 80 Kč/m²) považuje za lepší řešení a s touto částkou již dopředu počítá. Opoziční zastupitelé opakovaně vznášeli námitky ohledně jednotné ceny nájemného, která nezohledňuje velikost bytů ani kvalitu bydlení – ovšem bez úspěchu.
3)Je pravda, že vedení města prodej městských pozemků za 1 Kč zastavilo, ale až po výrazném tlaku opozice na toto nesystémové řešení a také až poté, kdy se vedení města samo přesvědčilo, že jednání jediného zájemce o oba pozemky působí velice nedůvěryhodně.
Martin Šanda, opoziční zastupitel

KAMENICKÉ 11.ZÁŘÍ A ZNALECKÝ POSUDEK JAKO BIČ

Den 11. září 2019 se stal černým dnem pro většinu nájemníků městských bytů v České Kamenici. Starosta města, Jan Papajanovský, se rozhodl i přes deklarovaný nesouhlas opozičních zastupitelů pro skokové, sociálně necitlivé navýšení nájmů ve většině městských bytů v České Kamenici. Vedení města nevyslyšelo argumenty nájemníků městských bytů, kdy se převážně senioři, rodiny s malými dětmi a matky samoživitelky dostavili na zasedání zastupitelstva a snažili se svými připomínkami a důvodnými obavami o svou existenci rozhodnutí zastupitelů ovlivnit.
Město by nemělo být zaslepeno pouze vidinou maximalizace zisku, ale mělo by plnit také funkci společenskou a to vytvářením podmínek k uspokojování potřeb bydlení svých občanů. Koalice nereagovala ani na skutečnost, že přijetím usnesení bude v České Kamenici výše nájemného zdaleka nejvyšší v celém okolí nejen v podobně velkých městech (Benešov nad Ploučnicí 35,- Kč/m²; Nový Bor 40,- Kč/m²; Jílové u Děčína 29,- Kč/m²; Kamenický Šenov má rozmezí 31 – 40,- Kč/m²) ale dokonce i větších (Děčín má rozmezí 45 – 60,- Kč/ m²). Navýšení o téměř 4.000,- Kč za měsíc u větších bytů je opravdu brutální a mnoha lidem způsobí existenční potíže.
Nájemníci městských bytů, se kterými jsem měl možnost mluvit, si jsou vědomi nemožnosti udržení nájemného v současné výši cca 25,- Kč/m² – z tohoto výtěžku opravdu nelze byty udržovat v dobrém stavu, a většina z nich byla ochotna poklidně přijmout navýšení nájmů na cca 50,- Kč/m². Tuto sazbu jsem i přednesl jako protinávrh na 7. zasedání Zastupitelstva města s podporou dalších 4 opozičních zastupitelů (Eva Kodymová, Hana Kracmanová, Pavel Brzobohatý, Ondřej Richter). Vedení města však prosadilo drsnou variantu navýšení nájmů na 77,- Kč/m² (s poněkud neurčitě formulovanou možností požádat o zvýhodněné nájemné, pokud se nájemníci ocitnou v sociálně tíživé situaci). Myslím si, že takové zásadní kroky by měly být schváleny na základě kompromisu a souhlasu valné většiny zastupitelů a ne jako v tomto případě nejtěsnějším možným počtem hlasů – 8:5 (5 hlasů dodali zastupitelé Kolice pro Kamenici – s výjimkou Ing. Vojtěcha Marka, který byl ze zasedání zastupitelstva omluven, 2 hlasy pak manželé Dolečkovi a 1 hlas zastupitel za ODS Bc. Tomáš Horyna).
Je pravdivé tvrzení, že pan starosta se zastupiteli na téma navýšení nájmů v městských bytech v předstihu hovořil, měl vždy připravené argumenty a měl jasno o nové výši nájemného, mluvil vždy o částce okolo 80,-Kč/ m². O diskusi na toto téma nebo dokonce o přistoupení na kompromis se však v jeho podání nejednalo, vždy trval na tomto „šokovém“ navýšení, o postupném navyšování (např. na 50,-Kč/ m²) nechtěl ani slyšet. Na váhající koaliční zastupitele si dokonce za peníze města pořídil „bič“ – znalecký posudek (nikde není zakotvena povinnost vypracování znaleckého posudku) ke stanovení obvyklé ceny nájemného – 77,-Kč/ m², tímto „bičem hbitě práskal“ při každé příležitosti a upozorňoval na povinnost péče řádného hospodáře a skutkovou podstatu trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku při neschválení navrhované sazby.
V přímém kontrastu s tímto postojem a péčí řádného hospodáře je nedávná snaha vedení města prodat 2 městské stavební pozemky za cenu 1,-Kč, oba jednomu zájemci z Moravy, kterého nikdo z vedení města na vlastní oči nikdy neviděl! Na tyto pozemky nebyl vypracován znalecký posudek ani nebyla zmíněna péče řádného hospodáře a kupodivu ani skutková podstata trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.
Logiku nebo snad dokonce spravedlivý přístup v tomto drastickém navýšení nájmů těžko najdeme. Byty jsou velmi rozdílné kvality, úrovně a komfortu bydlení, způsobu vytápění atp. – všechny však nyní za jednu cenu. A od kdy jsou nájmy vlastně navýšené? Nu, dílem náhody, jakéhosi losování osudu, pro každého jinak – pro někoho třeba od listopadu 2019, pro jiného třeba od srpna 2020.
Chtěl bych poděkovat radnímu Martinu Konečnému za jeho krásná a moudrá slova na úvod Mariánské poutě o Franzi Preidlovi, který rovněž zastával i úřad kamenického starosty. V kontextu s naším „kamenickým 11. zářím“ zní jeho slova naprosto neuvěřitelně: „nemyslel jen na sebe” (na svoji cestičku k domovu), „měl velmi silné sociální cítění” …
Martin Šanda, opoziční zastupitel za ČSSD

Z tisku – Lidé v České Kamenici zaplatí trojnásobek za nájemné v městských bytech

Trojnásobek budou platit nájemníci městských bytů v České Kamenici. Rapidní zvýšení nájemného schválilo ve středu zastupitelstvo města na svém zasedání. Nový příjem do městské kasy chce vedení radnice využít na opravy městských domů, řada z nich je totiž v katastrofálním stavu. Zvýšení nájemného se týká 160 městských bytů. Lidé v nich dosud platili přibližně 25 korun za metr čtvereční měsíčně, nově to bude 77 korun. Částku určil znalecký posudek jako obvyklé nájemné v České Kamenici. Jen k mírnému zvýšení dojde ve zhruba 40 bytech v pečovatelském domě, kde mají nájemníci smlouvu na dobu neurčitou. “Nájmy se nezvyšovaly ve většině objektů 15 let nebo jen velice mírně, třeba o korunu. Vybrané peníze z nájemného nestačí na běžnou údržbu bytového fondu, takže byty buď chátraly, nebo jejich opravy muselo město dotovat ze zbytku rozpočtu. Tudíž jsme pak měli méně peněz na další záležitosti, které se týkají všech lidí, jako chodníky, komunikace, školy a tak dále. Takže fakticky většina občanů města dotovala bydlení těm, kdo bydleli v městských bytech,” uvedl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.  Nájemníci, kteří mají smlouvu na dobu určitou, budou platit nové vyšší nájemné od doby prodloužení smlouvy. Pokud smlouva platí nájemníkům například do konce září, od začátku října budou platit vyšší částku. Těm, kterým platnost skončí v průběhu října, bude prodloužena za nových podmínek od listopadu. “V průběhu následujícího roku by se na nové nájemné měli dostat postupně všichni,” dodal Papajanovský.

Řadě lidí žijících v městských bytech , kterých se zvýšení nájemného týká, se kroky města nelíbí. Proti rapidnímu zvýšení nájemného je i zastupitel Martin Šanda. “My jsme navrhovali v této fázi zvýšení na 50 korun za metr čtvereční měsíčně. Takovému zvýšení rozumí i nájemníci, kteří na zastupitelstvu byli, ale musí se to udělat citlivěji, protože u většího bytu je navýšení třeba o 4000 korun měsíčně. Já jsem dával protinávrh, který neprošel,” řekl Šanda. Argumentem byly podle Šandy například částky za nájemné v okolních obcích, kde lidé platí v městských bytech méně přistoupit a pokud dojíždějí za prací do o přistoupit a pokud dojíždějí za prací do okolních obcí, kde je nájemné levnější, mohli by se odstěhovat. Například ve Varnsdorfu nájemníci za metr čtvereční zaplatí podle mluvčího tamní radnice Tomáše Seckého 45 korun za metr s tím, že město disponuje 600 městskými byty a nájem nezvyšovalo přibližně 3 až 4 roky.

 

Komunální volby 2018

Komunální volby 2018

Vážení spoluobčané

Ve dnech 5.-6. října letošního roku se budou konat v České Kamenici komunální volby. Na naší kandidátní listině se bude ucházet o vaši podporu i 9 nezávislých, nestranických osobností. Není náhodou, že na naší kandidátce jsou učitelé, zdravotní sestra, místostarosta města, odborář, technici, dělníci ….prostě lidé práce, kteří se navíc ve svém volném čase věnují sportu, kultuře, věcem veřejným, dětem a mládeži a v našem městě něco znamenají.

Co se nám ve městě podařilo prosadit:

 • zabránili jsme prodeji „modrého“ domu na náměstí
 • prosadili jsme nové informační centrum na náměstí
 • územní a strategický plán je před dokončením ještě v roce 2018
 • prosadili jsme přípravu na výstavbu nové mateřské školky v lokalitě „Dřevák“, která se nám vzhledem ke své poloze v blízkosti lesa, koupaliště a největšího sídliště ve městě zdá velmi výhodná
 • prosadili jsme dokončení projektu na rekonstrukci parku s realizací jaro 2019

Pokud dostaneme vaši důvěru a umožní-li nám to výsledek komunálních voleb, prosadíme:

 • dostatek míst ve školkách i pro nejmenší děti
 • pokračování v přípravě na výstavbu nové mateřské školky v lokalitě „Dřevák“
 • zahájení  rekonstrukce domu pro seniory nebo stavbu nového domu pro seniory
 • další nové hřiště pro děti, které ve městě opravdu chybí
 • výstavbu cyklostezky do Rabštejna
 • vybudujeme dopravní hřiště
 • pro naše seniory zřídíme službu senior taxi
 • rozšíření pochůzkové formy hlídkování městské policie v exponovaných místech a časech
 • finančně únosnou rekonstrukci koupaliště
 • navýšení finančních prostředků na kulturní a sportovní aktivity a jejich spravedlivé přidělování
 • pravidelné setkávání občanů s vedením města formou pravidelného měsíčního setkávání, vždy v jiné lokalitě města s řešením místních problémů

Kompletní program, který bychom chtěli prosadit pro rozvoj města a zvyšování kvality života lidí budeme distribuovat do vašich poštovních schránek v průběhu měsíce září a bude také k dispozici na našich internetových stránkách: cssd-ceskakamenice.cz

Seznam kandidátů pro komunální volby konané ve dnech 5.-6.10.2018:

Martin Šanda, 43 let, vedoucí dopravy, zastupitel, předseda Finančního výboru města,
člen Výkonného výboru Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR, předseda MO ČSSD Česká Kamenice

Bc. Libor Šimeček, 58 let, vedoucí odboru městského úřadu, předseda Okresního fotbalového svazu Děčín, místopředseda MO ČSSD Česká Kamenice

Ing. Václav Chvátal, 52 let, technolog, člen výkonného výboru MO ČSSD Česká Kamenice

Ing. Otakar Mareš, 64 let, místostarosta města, středoškolský učitel

Lukáš Otradovský, 37 let, technik, člen výkonného výboru MO ČSSD Česká Kamenice

Bc. Kateřina Horká, 41 let, zdravotní sestra, trenérka Roztleskávačky Česká Kamenice

František Bašta, 67 let, důchodce, člen výkonného výboru MO ČSSD Česká Kamenice

Mgr. Romana Dubská, 53 let, středoškolská učitelka

Helena Vorbová, 41 let, učitelka základní školy

Zdeněk Carda, 62 let, elektromechanik

Michal Hřídel, 50 let, zámečník

Dagmar Chvátalová, 52 let, účetní

Jindřich Stoly, 75 let, důchodce

Ladislav Havránek, 76 let, důchodce, člen ČSSD

Jan Běloubek, 56 let, vedoucí údržby, předseda fotbalového oddílu FK Česká Kamenice

 

VZPOMÍNKA

Ve středu 22.11. mne zastihla smutná zpráva, že nás den předtím, tedy v úterý 21.listopadu náhle opustil ing. Jaromír Adamčík.

Přítel Adamčík byl jedním ze zakládajících členů místní organizace ČSSD v České Kamenici a jejím dlouholetým předsedou. 20 let aktivně působil v městském zastupitelstvu, v letech 1998-2006 dokonce vykonával funkci místostarosty města a to velmi zodpovědně a obětavě.

Všichni si jej pamatujeme jako vášnivého politického diskutéra, věrného fotbalového fanouška, vášnivého nimroda, zapáleného chovatele. I ve svém věku byl stále velmi aktivní, stále působil jako přísedící u Okresního soudu v Děčíně, jako předseda revizní komise Okresního fotbalového svazu v Děčíně, pracoval ve výboru místní organizace ČSSD v České Kamenici, stále se věnoval chovu králíků a práci okolo svého domu a na zahradě. Nevynechal snad jediný domácí zápas 2. Fotbalové ligy ve Varnsdorfu, kde jsem s ním ještě začátkem listopadu debatoval. Moc si tehdy liboval, jak se Varnsdorfu utkání se Znojmem vydařilo, moc se těšil na poslední podzimní zápas s Viktorkou Žižkov…. Bohužel, už se ho nedočkal….

Zastavme se chvíli a věnujme, prosím, Jaromíru Adamčíkovi tichou vzpomínku. Pamatujme si ho tak, jak jsme ho ve městě potkávali, s nezbytným kloboukem na hlavě, s každým se zastavil, probral současné politické a fotbalové dění.

 

VEDENÍ MĚSTA NECHCE ŘEŠIT KAPACITU MATEŘSKÝCH ŠKOL

Měl jsem opravdu velkou radost, že se pohnula jednání ohledně plánované výstavby nové mateřské školy. Nová školka bude jistě potřeba, již dlouhou dobu naše dvě mateřské školy svou kapacitou nestačí potřebám obyvatel města a jejich dětí, mnoho dětí musí navštěvovat školky v okolních obcích; kromě toho obě MŠ jsou ve špatném technickém stavu a jsou provozovány na výjimku; navíc podle nového zákonného ustanovení je předškolní vzdělávání 1 rok před plánovaným nástupem dítěte na základní školu povinné, dále mateřské školy budou podle požadavků rodičů povinny přijímat děti již od 2 roků věku.

Byla ustavena pracovní skupina k výstavbě nové mateřské školy. V této pracovní skupině jsou starostka, místostarosta, všichni radní, všichni zastupitelé, ředitelky obou mateřských škol, investiční referent. Pracovní skupina se od jara scházela, po zvážení všech okolností zodpovědně vybrala z několika variant místo pro výstavbu nové školky v lokalitě tzv. Dřevák. Shodla se na kapacitě a dalších parametrech nové školky. Vše běželo podle plánu – během léta byl proveden geologický průzkum (za účelem zjištění, že zde není žádná ekologická zátěž), místostarosta ing. Mareš vedl jednání s CHKO Lužické hory, s ORP Děčín o umístění školky. Výsledkem jednání bylo, že stavba MŠ v lokalitě Dřevák je při dodržení jimi uvedených podmínek možná. Pracovní skupina se dohodla, že bude zformulováno zadání a vyhlášena soutěž na zhotovení studie areálu MŠ s tím, že následně bude vysoutěžen a zadán projekt na výstavbu mateřské školy s hlavním cílem, připravit se tak, aby se město mohlo ucházet o finanční dotaci na výstavbu MŠ (vyhlášení dotačních titulů na výstavbu nových MŠ je očekáváno na počátek roku 2018).

Rada města Česká Kamenice však na svém řádném jednání dne 16.10.2017 nerespektovala rozhodnutí pracovní skupiny a nevyhlásila soutěž na zhotovení studie MŠ. Odpovědní za tento krok, jsou starostka města Hana Štejnarová (nomin. SNK-ED), a tři radní Eva Kodymová (nomin. KSČM), Martin Šváb (nomin. ANO 2011) a Petr Matiášek (nomin. SNK-ED). Důsledkem tohoto kroku může být, že město Česká Kamenice nestihne splnit zadávací podmínky a nebude si tak moci požádat o dotaci na výstavbu mateřské školy, která může činit i 30 milionů Kč. Jediným z vedení města, který má čisté svědomí, jednal a na jednání rady hlasoval v souladu s rozhodnutím pracovní skupiny a “tlačil kupředu” jednání ohledně nové MŠ je místostarosta Otakar Mareš (nomin. ČSSD).

Chtěl bych všechny občany města ujistit, že zastupitelé za ČSSD budou bojovat za výstavbu nové mateřské školy pro vaše děti a vnoučata. Novou školku prostě město potřebuje. Doufáme a věříme, že v tomto boji nezůstaneme sami. Odmítáme, aby z důvodu nedostatečných kapacit našich MŠ, musely již malé děti denně dojíždět do okolních obcí do mateřských škol, navíc v situaci, kdy město může získat na výstavbu takto výraznou finanční spoluúčast a městské finance investovat do obyvatel a rozvoje města. Zcela jistě se o vzniklé situaci bude jednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města dne 8.11.2017.

Co nám (zatím) přineslo EET aneb “modrý” dům není na prodej

Odpověď na tuto otázku pro nás občany v České Kamenici moc pozitivně nevyznívá. Pravděpodobně poslední „ranou do vazu“ byla nutnost zavedení EET od 1.3.2017 pro malé obchůdky a provozovny v našem městě, a tak v posledních měsících ukončila činnost hračkárna, kniha, elektra a opravna televizorů….

V této souvislosti se ukazuje, že byl opravdu na škodu, pro město i lidi v něm žijící, divoký výprodej na začátku 90.let téměř všech domů na náměstí, které byly ve vlastnictví města; navíc za velmi nízké prodejní ceny (některé domy dokonce nebyly nikdy městu zaplaceny). Pokud by město dnes tyto domy vlastnilo, byla by možnost takovéto drobné provozovny podpořit.

Nyní se buduje nové Informační centrum města v „modrém“ domě na náměstí, téměř poslední nemovitosti v majetku města. Mám z toho opravdu radost, v přízemí tohoto domu vznikne důstojné Informační centrum, výkladní skříň našeho města. V této souvislosti musím zmínit jednu skutečnost: již podruhé během posledního roku se objevila snaha tento dům prodat (i přes avizovaný záměr zřízení IC). A to za velice nízkou, pro město značně nevýhodnou, cenu. Finanční výbor rovněž prodej domu jednohlasně nedoporučil. Vyvarujme se proto pokušení za mrzký peníz prodat poslední dům na náměstí. Pokud by se podobná snaha v budoucnu opětovně objevila, tak vám mohu garantovat, že zastupitelé za ČSSD (místostarosta ing. Otakar Mareš a předseda finančního výboru Martin Šanda) prodej tohoto domu zásadně odmítají a hlasovali by proti prodeji „modrého“ domu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOLV minulém týdnu proběhl zápis dětí do obou kamenických mateřských škol. Již mnohem dříve rodiče i prarodiče dětí chystajících se k zápisu trnou hrůzou, zda-li se jejich syn nebo dcera do školky dostanou, ze všech stran se jim dostává informací, že dětí je hodně a volných míst ve školkách málo.

   Vězte, že celá pravda to zase není. V probíhajícím školním roce navštěvuje kamenické školky 15 dětí, které nejsou z České Kamenice. A to i přes skutečnost, že při loňském zápisu nebylo přijato 23 dětí. Naši zastupitelé na prosincovém jednání zastupitelstva interpelovali s tímto problémem vedení města. Na březnovém zastupitelstvu se nám od vedení města dostalo odpovědi, že se s touto situací nedá nic dělat… a basta. S tímto tvrzením ze strany vedení města naprosto nesouhlasíme. Naprosto postrádá logiku, když kamenické děti, které do našich školek nebyly přijaty, jezdí do okolních obcí a naopak 15 dětí z okolních obcí do školek v České Kamenici.

   Stejně jako Česká Kamenice, tak i další města řeší stejný problém s nedostatečnou kapacitou školek. Stejně jako to mají jinde, navrhujeme první krok k řešení tohoto problému, stanovení jednoho z důležitých kriterií pro přijetí do školky – místo trvalého bydliště; mateřské školky jsou financovány z rozpočtu města (tedy z peněz nás všech), proto v příštím roce nastavíme kritéria pro přijímání dětí do mateřských školek tak, aby mohly především kamenické děti chodit do našich školek a jejich rodiče, v tomto případě především maminky,  se vrátit z rodičovské dovolené do zaměstnání. V tuto chvíli, bohužel, nemáme možnost vzhledem k „fungující“ koalici ve vedení města (TOP 09, SNK-ED, Regenerace a KSČM), tuto situaci účinně řešit ve prospěch občanů a jejich dětí. Budeme se pečlivě zabývat demografickým vývojem, dalším krokem v řešení této problematiky, který chystáme, bude navýšení kapacity mateřských školek.

Petice proti převedení tranzitní kamionové dopravy na Českou Kamenici

Na základě iniciativy zastupitele ČSSD ing. Jaromíra Adamčíka vznikla níže uvedená Petice proti převedení tranzitní kamionové dopravy na Českou Kamenici.

Petice proti převedení tranzitní kamionové dopravy na Českou Kamenici

Ve středu 27. února se zastupitelé na semináři zastupitelů věnovali mimo jiné otázce tranzitní kamionové dopravy na silnici I/13 a tím související iniciativě města Benešov nad Ploučnicí. Z důvodu připravovaného řešení Krajského úřadu Ústeckého kraje spočívajícího ve změně dopravního značení pro kamionovou dopravu, kdy by tranzitní doprava měla být svedena na Českou Kamenici, rozhodli zastupitelé města o sestavení petice proti tomuto kroku.

Pokud se rozhodnete vyjádřit svůj souhlas s peticí, podpisové archy jsou připraveny na podatelně městského úřadu, dále v příspěvkových organizacích a u jednotlivých zastupitelů. Budeme rádi, když podpoříte iniciativu města a pomůžete tak naše město ochránit.

Celé znění petice je následující :

My, níže podepsaní občané obcí a měst ležících při silnici I/13 vedoucí z Děčína do Nového Boru, žádáme prostřednictvím této petice, aby byla omezena či zrušena tranzitní – průjezdní nákladní kamionová doprava na této silnici první třídy. Zásadně nesouhlasíme s připravovaným řešením změny dopravního značení pro kamionovou dopravu, která se nyní připravuje a která má zamezit stávajícímu rozdělení počtu kamionů mezi komunikaci I/13 na Českou Kamenici a mezi silnici II/262 na Benešov nad Ploučnicí. Toto opatření zásadně poškodí obce ležící podél silnice I/13, která v těchto obcích prochází přímo centrem měst a např. i v bezprostřední blízkosti základních škol (v České Kamenici a Kamenickém Šenově leží tyto budovy doslova vedle komunikace), mateřských školek a ostatních školských zařízení, kde se pohybují řádově stovky dětí. Mimo jiné nejsou v našich městech řešeny ani bezpečné přechody na těchto komunikacích. Vyzýváme tímto Ústecký a Liberecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic jakožto vlastníka předmětné komunikace, dopravní policii, městské a obecní úřady na trase silnice a odbornou veřejnost o učinění kroků v tomto smyslu.

Děkujeme Vám, že věnujete svůj čas a pozornost tomuto problému a jeho řešení.

Petiční výbor ve složení:
1) Ing. Jaromír Adamčík
2) Ing. Miroslav Weis
3) Ing. Hana Štejnarová

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány byl určen:
Ing. Jaromír Adamčík